DaisuKi Hey!Say!JUMP

ChiBy sanGat suKi dengan boYband yang saTu ini...
sangaaatttt suKKKiiiiii sekaLeeeee....
member.a seLaen muda-muda aGe.a v mereka juGa punYA taLent yang beNNarh-bennaRh eBath deGh,,
GaG saLah jiKA mereKA Layak tUk menJadi seoRang binTAng di Jepang .
liHAt deGH kekawaiia mereKa ^^